ALIANČNÝ MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ – 2018

AMOT-plagat-2018

Aliančný modlitebný týždeň – 2018

Košice, 8. – 12. januára 2018, od 18,00 hod

„Pútnici a cudzinci“