CIRKEVNÉ OBRADY

 CIRKEVNÉ OBRADY

Za vykonanie cirkevného obradu zodpovedá príslušný duchovný.

V súvislosti s vykonaním cirkevných obradov postupuje podľa bohoslužobného poriadku schváleného Synodou Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.


Ø KRST

Ø VEČERA PÁNOV

Ø KONFIRMÁCIA

Ø SOBÁŠ

Ø POHREB