personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

CIRKEVNÉ SVIATKY – Slovenský reformovaný cirkevný zbor v Košiciach

CIRKEVNÉ SVIATKY

CIRKEVNÉ SVIATKY

Reformovaná cirkev spolu s ostatnými kresťanskými cirkvami slávi všetky cirkevné sviatky, ktoré sledujú spasiteľné dielo Ježiša.

Cirkevný rok začína prvou adventnou nedeľou. Na štedrý večer sa pravidelne konajú služby Božie s veľkou účasťou detí a mládeže, obyčajne s bohatým programom recitácií a piesní. Polnočné stretnutie nie je vo zvyku, pretože veriaci tú chvíľu radostnosti, lásky a svätej nehy prežívajú v kruhu svojej rodiny.

Počas sviatku narodenia Krista, jeho vzkriesenia a sviatku zoslania Ducha Svätého je náš duchovný život veľmi intenzívny. Vtedy sa stretávame i okolo Pánovho stola a vysluhuje sa Večera Pánova – Eucharistia.

Večera Pánova sa vysluhuje ešte v prvú pôstnu nedeľu. Koncom augusta sa slávi Deň vďakyvzdania za nový chlieb a koncom októbra Vďakyvzdanie za nové víno spojené s výročím Reformácie (31. októbra 1517).

Vo sviatok Nanebovstúpenia Krista sa konajú konfirmačné slávnosti. V pozadí je myšlienka, ako Pán Ježiš vysiela svojich učeníkov do apoštolskej služby, tak cirkev s súčasnosti vysiela mladých vyznávačov do služby činorodej lásky.

Veľký piatok má dôležité miesto vo vedomí reformovaných veriacich – obeťou na Golgote vrcholí dielo spasenia – tam bola premožená smrť a všetky mocnosti zla. Vo viacerých regiónoch sa zachováva pôst a veriaci sa sústreďujú na pašiové udalosti.

S veľkou vážnosťou sa slávi v našich zhromaždeniach Silvester a Nový rok. Vyslovuje sa vďačnosť za vzácny a neopakovateľný dar času, ktorý je daný k službe a k oslave Stvoriteľa.

Reformovaní uznávajú dve sviatosti: Svätý krst a svätú Večeru Pánovu. Ježiš nariadil iba tieto dve sviatosti.

Podľa Kalvína : “Sviatosti sú viditeľné znaky a pečate, ktoré nemajú iného určenia, než aby pred nás predostreli Krista.” (Institutio IV.14)

Podľa Heideberského katechizmu sviatosti: “Sú to viditeľné sväté znaky a pečate, ktoré sám Boh ustanovil k tomu, aby nimi zasľúbenia evanjelia učinil zrozumiteľnými a tieto spečatil.” (55.ot.odpov.)

PREHĽAD SVIATKOV REFORMOVANÝCH KRESŤANOV:

Nedeľanajväčší sviatok, deň vzkriesenia Pána Ježiša Krista

Vianocenarodenie Ježiša Krista

Kvetná nedeľaslávnostný príchod Pána Ježiša Krista do Jeruzalemu

Veľký piatokpamiatka utrpenia a smrti Pána Ježiša Krista na kríži

Veľká nocvstúpenie Pána Ježiša Krista na nebesá

Svätodušné sviatkyvyliatie Ducha Svätého

Trojičná nedeľaoslavujeme trojjediného Boho Otca, Syna, Ducha Svätého

Nový rokobčiansky sviatok

31. októberDeň reformáciehistorický sviatok

   
Svätú večeru Pánovu – slávime tradične šesť krát do roka :
 

– Vianoce

 

– Pašije

 

– Veľká noc

 

– Svätodušné sviatky

 

– Nový chlieb (obdobie žatvy)

 

– Nové víno (obdobie vinobrania)