personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

Darujte nám vaše 2% z dane – TABITA-diakonia – Slovenský reformovaný cirkevný zbor v Košiciach

Darujte nám vaše 2% z dane – TABITA-diakonia

Tabita_2.1(1)

Postup pre zamestnancov v roku 2018:

  • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“.  Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej zborovej diakonie poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  • Prečítajte si pozorne celé „Vyhlásenie“, v ktorom sú už pred-vyplnené naše údaje
  • Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať. 
  • Do kolónky ROK sa píše 2017
  • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech organizácie TABITA-diakonia. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu. 

Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prijímateľa poukazujú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Tlačivo na stiahnutie: „Vyhlásenie“

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2018:

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa. 
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať pre organizáciu TABITA-diakonia:

IČO: 51239493
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Názov: TABITA – diakonia
Ulica: Kováčska 
Číslo: 303/69
PSČ: 04001
Obec: Košice

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na Váš daňový úrad ( podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie – Tlačivo na stiahnutie: 


Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2018:

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €. 

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa. 

POZOR: 
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 51239493
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Názov: TABITA – diakonia
Ulica: Kováčska 
Číslo: 303/69
PSČ: 04001
Obec: Košice

PRÁVNICKÁ OSOBA Tlačivo na stiahnutie:  “Daňové priznanie právnických osôb