Ekumenická bohoslužba slova v Košiciach

ESC

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA ZA JEDNOTU KRESŤANOV

22. januára 2018 o 18:00 hod

HISTORICKÁ RADNICA, HLAVNÁ 59, KOŠICE

Ekumenická bohoslužba slova v Košiciach