Evanjelizačné večery – Košice 2017

M Bodis 2017

Srdečne vás pozývame na evanjelizačné večery

v dňoch

21.- 24. 11. 2017 o 18:00 hod.

Miesto: Reformovaný kostol – Hrnčiarska 9, Košice (Pri Miklušovej väznici)

Hlavná téma: Chrám Boží – ste vy! (1.Kor. 3,16-17)

Svedectvom slova Božieho nám poslúži náš hosť z Rumunska – Miklós BÓDIS

Témy jednotlivých večerov:

  1. utorok –  21. novembra 2017 – Chrám v Šíló – 1.Sam. 2,12-17. 22-25. 35/a
  2. streda –  22. novembra 2017 – Chrám Pánov, alebo Kémošova obetná výšina 1. Kráľ. 11, 1-11
  3. štvrtok – 23. novembra 2017 – Falošná viera vložená v chrám – Jer.7,1-19
  4. piatok –  24. novembra 2017 – Roztrhnutá chrámová opona – Mt.27,51

Miklós BÓDIS je farárom reformovanej kresťanskej cirkvi v mestečku Hátszeg (Hunedoara – Rumunsko) nachádzajúceho sa na juhu Sedmohradska.

Jeho svedectvo o Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi si budete môcť vypočuť, ak prídete počas evanjelizačných večerov do reformovaného kostola v Košiciach. Miklós BÓDIS hovorí o tom, že je rozdiel byť nábožným a byť veriacim!

Kontakt: Farský úrad – Slovenského reformovaného cirkevného zboru Košice, Kováčska 69, 055/62 506 32, www.refzbor.eu, e-mail: refzborkesk@centrum.sk