personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

Iná cesta – zamyslenie nad Božím slovom – Slovenský reformovaný cirkevný zbor v Košiciach

Iná cesta – zamyslenie nad Božím slovom

cesta
I približovali sa k Nemu sami publikáni a hriešnici, aby Ho počúvali.  /Lk 15, 1/
Rozpráva sa, že kedysi prišiel prostý dedinčan do veľkomesta a zostal stáť na hlavnej ceste, po ktorej sa nepretržite valil hlučný prúd ľudí. Nikdy predtým nevidel nič podobné. Stál tam hodinu, dve, až sa ho strážnik opýtal, na čo tu čaká. Dedinčan odpovedal: „Chcel by som prejsť na druhú stranu, ale čakám, že ten sprievod prejde.“ Strážnik mu so zhovievavým úsmevom vysvetlil, že to, čo vidí, je bežná každodenná premávka. – O mnoho rokov neskôr tam prechádzal domnelý „sprievod“, keď sa to veľkomesto so všetkými svojimi cestami ocitlo v troskách po náletoch druhej svetovej vojny.
Vieme o inej ceste, kde premávka nikdy neprestane, až do skonania sveta. Je to cesta k Pánu Ježišovi. V Novom zákone čítame, aký prúd sa po nej valí: ľudia so svojimi problémami, chorí, hriešnici, deti i starci, hrdí i zúfalí. Tak je to dodnes. Často sa robili pokusy uzavrieť túto cestu k Ježišovi. Ľudia na nej postavili výstražné tabuľky, zabezpečili rôznymi zákazmi, šírili o Božom Synovi rozprávky a klamstvá. Ale bolo to márne. Počas všetkých období a vo všetkých svetadieloch sa ľudia zbiehali k Ježišovi Kristovi, i keď preto boli stíhaní posmechom a potupovaním. Všetko nadarmo! Pretože sám Otec nás skrze Ducha Svätého volá  k Synovi. Hľaďme, aby sme sa i my uberali touto cestou!

Autor: Júlia Štofanová – Policajná duchovná