Novoročná hudobná pobožnosť – Pozvánka!

kassa plakát

Novoročná hudobná pobožnosť

7. januára 2018 o 17:00 hod

v reformovanom kostole na Hrnčiarskej 9 v Košiciach