OZNAM! – TABITA-diakonia

finall-LOGO-Tabita_diakonia-870x429

V zmysle pokynu Registrového úradu – Ministerstva kultúry Slovenskej republiky dochádza dňom 15. januára 2018 k zmene identifikačného čísla (IČO) a následne aj čísla účtu účelového zariadenia TABITA – diakonia takto:

Názov: TABITA – diakonia

Sídlo : Kováčska 69, 040 01, Košice

IČO   : 51239493

E-mail: tabita.diakonia@gmail.com

tel.: 0911 900 917

Účet:

IBAN: SK77 5600 0000 0050 8963 4001

Prima banka Slovensko, a. s.

  • riaditeľ účelového zariadenia – Ing. Ján Česlák