sivatag2

Zamyslenie nad Božím slovom

Mt 4,1-10: „Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal. Keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí bol postil, nakoniec vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal Mu: Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú… (ČÍTAŤ VIAC)

detská besiedka refzbor

OZNAM! – detská besiedka

Oznam! Nedeľná detská besiedka sa dňa 5. marca 2017 neuskutoční z dôvodu jarných školských prázdnin. Ďakujeme vám za porozumenie a tešíme sa na vás opäť od 12. marca 2017 v pravidelnom čase od 08:50 hod. v priestoroch nášho farského úradu – Kováčska… (ČÍTAŤ VIAC)

bible book

Zamyslenie nad Božím slovom

Text: Mal 3, 13 – 18 „Hovoríte: Daromné je slúžiť Bohu! Aký je zisk z toho, že zachovávame Jeho nariadenia a že chodíme v smútku pred Hospodinom mocností!?“ Zamyslenie nad Božím slovom: Téma, ktorú spomína prorok Malachiáš, je asi jednou… (ČÍTAŤ VIAC)

Philipp-Melanchthon-1532

520. výročie narodenia Filipa Melanchtona

16. februára 2017 – 520. výročie narodenia Filipa Melanchtona Text: R 4, 20 „O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vydával Bohu slávu a pevne bol presvedčený, že Ten, kto dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť…. (ČÍTAŤ VIAC)

biblebook

Zamyslenie nad Božím slovom

Text: Iz 2, 11 „Sklopia sa pyšné oči človeka, pokorí sa povýšenosť ľudí; len Hospodin sám bude vyvýšený v onen deň.“ Zamyslenie nad Božím slovom: Slová proroka Izaiáša, ktorých ozvenu nachádzame aj u evanjelistu Lukáša, charakterizujú pojmy povýšenosť a poníženosť…. (ČÍTAŤ VIAC)

xGz7rVU

Príbehy prenasledovaných kresťanov

Text: 2. Tim 2:3 „Spolu (so mnou) znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník Krista Ježiša.“ Rímska ríša: štyridsať verných mužov Cisár Konštantín uzákonil kresťanstvo v Rímskej ríši v roku 313 n.l.. No Licinius, ktorý vládol východnej polovici ríše, prelomil väzby so… (ČÍTAŤ VIAC)

bible1

Zamyslenie nad Božím slovom

Text: Lukáš 8,1-3 „Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a zvestoval radostnú zvesť o kráľovstve Božom a dvanásti s Ním. A niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb, Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem démonov,… (ČÍTAŤ VIAC)

AMOT_2017

Aliančný modlitebný týždeň – KOŠICE 2017

Pozývame Vás na Aliančný modlitebný týždeň, ktorý sa v našom meste Košice uskutoční v týždni  od pondelka 9.1.2017 do piatku 13.1.2017 o 18:00 hod. Hlavnou témou modlitebného týždňa je Jedine Kristus. Modlitby budú prebiehať každý deň v inom zbore, so začiatkom… (ČÍTAŤ VIAC)

karácsony

Vianočné príbehy od duchovných EPS

VIANOČNÝ PRÍBEH O SMUTNOM CHLAPČEKOVI Pred Vianocami som sa ponáhľala do supermarketu dokúpiť darčeky, ktoré som nestihla. Keď som uvidela ten dav, prešla ma chuť a začala som si frflať pre seba: “Môžem tu čakať večnosť, nič nestíham, a ešte… (ČÍTAŤ VIAC)

4.Advent

Zamyslenie nad Božím slovom

Text: L 1, 39 – 56 „Keď Alžbeta počula pozdrav Máriin, nemluvniatko sa pohlo v jej živote a Duch Svätý naplnil Alžbetu…“ Zamyslenie nad Božím slovom: Medzi významné adventné biblické postavy bezpochyby patria dve ženy: Mária a Alžbeta. Evanjelista Lukáš… (ČÍTAŤ VIAC)

veľké hviezdičky

Nové výrobky – TABITA – VIANOCE 2016

„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ (Lukáš 2,14) T AB IT A – diakonia Slovenského reformovaného cirkevného zboru v Košiciach Vám ponúka – NOVÉ VÝROBKY: ·         Levanduľové vrecúška ·         Perníkové svietniky ·         Ihelníčky ·         Rôzne sady… (ČÍTAŤ VIAC)

20161212_142125

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝSTAVBY RCC

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝSTAVBY Reformovaného cirkevnozborového centra v Košiciach na ul. Bardejovskej č.1  Drahí bratia a sestry, dovoľte nám v krátkosti predstaviť projekt výstavby Reformovaného cirkevnozborového centra v Košiciach na ul. Bardejovskej č.1  a uchádzať sa o Vašu podporu a pomoc…. (ČÍTAŤ VIAC)

2Advent zbierka

“TABITA – diakonia” – OZNAM!

TABITA – diakonia dáva všetkým členom cirkevného zboru láskavo do pozornosti možnosť osobne prispieť do tradičnej finančnej zbierky na podporu núdznych rodín nášho zboru. Jednotlivé pokladničky sú umiestnené pri východoch z kostola vedľa krabíc s darčekom pre ochotných darcov. Nezabudnite… (ČÍTAŤ VIAC)

Advent4

Zamyslenie nad Božím slovom – Očakávanie Krista

Očakávanie Krista Text: Skutky apoštolov 1:1-14 „Milý Teofil, v prvej knihe som napísal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do dňa, keď bol vzatý do neba. Predtým dal prostredníctvom Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil…. (ČÍTAŤ VIAC)