personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

AKTUÁLNE Informácie a PODUJATIA | Slovenský reformovaný cirkevný zbor v Košiciach - Part 3
20170325 venčeky biele mix

Veľkonočné výrobky – TABITA diakonia

Dovoľujeme si dať do vašej láskavej pozornosti, že sestry z „Tabity“ na „Kreatívnych utorkoch“ zhotovili rôzne nové výrobky s veľkonočnou tematikou, ktoré by Vám rady ponúkli. Darované príspevky prijaté od Vás budú spolu s výťažkom zo zbierky použité na pomoc ľuďom… (ČÍTAŤ VIAC)

sivatag2

Zamyslenie nad Božím slovom

Mt 4,1-10: „Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal. Keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí bol postil, nakoniec vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal Mu: Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú… (ČÍTAŤ VIAC)

detská besiedka refzbor

OZNAM! – detská besiedka

Oznam! Nedeľná detská besiedka sa dňa 5. marca 2017 neuskutoční z dôvodu jarných školských prázdnin. Ďakujeme vám za porozumenie a tešíme sa na vás opäť od 12. marca 2017 v pravidelnom čase od 08:50 hod. v priestoroch nášho farského úradu – Kováčska… (ČÍTAŤ VIAC)

bible book

Zamyslenie nad Božím slovom

Text: Mal 3, 13 – 18 „Hovoríte: Daromné je slúžiť Bohu! Aký je zisk z toho, že zachovávame Jeho nariadenia a že chodíme v smútku pred Hospodinom mocností!?“ Zamyslenie nad Božím slovom: Téma, ktorú spomína prorok Malachiáš, je asi jednou… (ČÍTAŤ VIAC)

Philipp-Melanchthon-1532

520. výročie narodenia Filipa Melanchtona

16. februára 2017 – 520. výročie narodenia Filipa Melanchtona Text: R 4, 20 „O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vydával Bohu slávu a pevne bol presvedčený, že Ten, kto dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť…. (ČÍTAŤ VIAC)

biblebook

Zamyslenie nad Božím slovom

Text: Iz 2, 11 „Sklopia sa pyšné oči človeka, pokorí sa povýšenosť ľudí; len Hospodin sám bude vyvýšený v onen deň.“ Zamyslenie nad Božím slovom: Slová proroka Izaiáša, ktorých ozvenu nachádzame aj u evanjelistu Lukáša, charakterizujú pojmy povýšenosť a poníženosť…. (ČÍTAŤ VIAC)

xGz7rVU

Príbehy prenasledovaných kresťanov

Text: 2. Tim 2:3 „Spolu (so mnou) znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník Krista Ježiša.“ Rímska ríša: štyridsať verných mužov Cisár Konštantín uzákonil kresťanstvo v Rímskej ríši v roku 313 n.l.. No Licinius, ktorý vládol východnej polovici ríše, prelomil väzby so… (ČÍTAŤ VIAC)

bible1

Zamyslenie nad Božím slovom

Text: Lukáš 8,1-3 „Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a zvestoval radostnú zvesť o kráľovstve Božom a dvanásti s Ním. A niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb, Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem démonov,… (ČÍTAŤ VIAC)

AMOT_2017

Aliančný modlitebný týždeň – KOŠICE 2017

Pozývame Vás na Aliančný modlitebný týždeň, ktorý sa v našom meste Košice uskutoční v týždni  od pondelka 9.1.2017 do piatku 13.1.2017 o 18:00 hod. Hlavnou témou modlitebného týždňa je Jedine Kristus. Modlitby budú prebiehať každý deň v inom zbore, so začiatkom… (ČÍTAŤ VIAC)

karácsony

Vianočné príbehy od duchovných EPS

VIANOČNÝ PRÍBEH O SMUTNOM CHLAPČEKOVI Pred Vianocami som sa ponáhľala do supermarketu dokúpiť darčeky, ktoré som nestihla. Keď som uvidela ten dav, prešla ma chuť a začala som si frflať pre seba: “Môžem tu čakať večnosť, nič nestíham, a ešte… (ČÍTAŤ VIAC)

4.Advent

Zamyslenie nad Božím slovom

Text: L 1, 39 – 56 „Keď Alžbeta počula pozdrav Máriin, nemluvniatko sa pohlo v jej živote a Duch Svätý naplnil Alžbetu…“ Zamyslenie nad Božím slovom: Medzi významné adventné biblické postavy bezpochyby patria dve ženy: Mária a Alžbeta. Evanjelista Lukáš… (ČÍTAŤ VIAC)

veľké hviezdičky

Nové výrobky – TABITA – VIANOCE 2016

„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ (Lukáš 2,14) T AB IT A – diakonia Slovenského reformovaného cirkevného zboru v Košiciach Vám ponúka – NOVÉ VÝROBKY: ·         Levanduľové vrecúška ·         Perníkové svietniky ·         Ihelníčky ·         Rôzne sady… (ČÍTAŤ VIAC)

20161212_142125

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝSTAVBY RCC

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝSTAVBY Reformovaného cirkevnozborového centra v Košiciach na ul. Bardejovskej č.1  Drahí bratia a sestry, dovoľte nám v krátkosti predstaviť projekt výstavby Reformovaného cirkevnozborového centra v Košiciach na ul. Bardejovskej č.1  a uchádzať sa o Vašu podporu a pomoc…. (ČÍTAŤ VIAC)

2Advent zbierka

“TABITA – diakonia” – OZNAM!

TABITA – diakonia dáva všetkým členom cirkevného zboru láskavo do pozornosti možnosť osobne prispieť do tradičnej finančnej zbierky na podporu núdznych rodín nášho zboru. Jednotlivé pokladničky sú umiestnené pri východoch z kostola vedľa krabíc s darčekom pre ochotných darcov. Nezabudnite… (ČÍTAŤ VIAC)

Advent4

Zamyslenie nad Božím slovom – Očakávanie Krista

Očakávanie Krista Text: Skutky apoštolov 1:1-14 „Milý Teofil, v prvej knihe som napísal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do dňa, keď bol vzatý do neba. Predtým dal prostredníctvom Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil…. (ČÍTAŤ VIAC)