personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

Stránka 7 – Slovenský reformovaný cirkevný zbor v Košiciach
dontes1

Rozhodovanie

Text: Evanjelium podľa Matúša 27, 15–31           Na sviatky mal vladár vo zvyku prepúšťať jedného väzňa, ktorého si zástup vyžiadal. Vtedy tam mali aj povestného väzňa, ktorý sa volal Barabbáš. Keď sa zhromaždili, opýtal sa ich Pilát: Ktorého vám mám… (ČÍTAŤ VIAC)

309-pust

Pokúšanie v púšti

Text: Mt 4:1-11;              Nato Duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal. Ježiš sa postil štyridsať dní a štyridsať nocí, až napokon celkom vyhladol. Prišiel k nemu pokušiteľ a povedal: Ak si… (ČÍTAŤ VIAC)

ukrajina-vlajka

ZBIERKA – UKRAJINA 2015

              „Synoda Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – preciťujúc priame a nepriame následky vojny na Ukrajine na bratov a sestier žijúcich tam – vyjadruje plnú solidaritu s reformovanými bratmi a sestrami žijúcimi v Podkarpatsku…. (ČÍTAŤ VIAC)

Kostol Tušice

Tušice – slávnostná inštalácia

       Dňa 21.2.2015 v Tušiciach sa po predchádzajúcich voľbách na post seniora a seniorátnej rady Ondavsko-hornádskeho reformovaného seniorátu, za prítomnosti zástupcov Predsedníctva  synody biskupa László Fazekasa, generálneho kurátora Vince Feketého, a zástupcu gen. kurátora Júliusa Kováča konala slávnostná inštalácia funkcionárov seniorátu… (ČÍTAŤ VIAC)

nebo

NA ZAMYSLENIE – 5

Text: Jk 1:2–12;             Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. A vytrvalosť nech je zavŕšená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní… (ČÍTAŤ VIAC)

Lent (2)

PRAVÝ PÔST

Biblia, Izaiáš 58, 1-14 Volaj z plného hrdla a neustávaj, zvýš svoj hlas ako trúba. Oznám môjmu ľudu jeho neprávosť a Jákobovmu domu jeho hriechy.   Veď dennodenne sa ma dopytujú a túžia poznať moje cesty, ako ľud, ktorý koná spravodlivo… (ČÍTAŤ VIAC)

kereszt

NA ZAMYSLENIE – 4

TEXT: Lukáš 4, 16 – 21      Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal. I podali Mu knihu proroka Izaiáša. A keď otvoril knihu,… (ČÍTAŤ VIAC)

ohovaranie

NA ZAMYSLENIE – 3

“Ja neohováram….ja len tak….”   Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. (Ex 20,16).                 Známe prikázanie, ktoré snáď poznajú kresťania po celom svete. Síce číslovanie sa môže rôzniť, ale obsah je ten istý. Je to prikázanie, ktoré vychádza z prikázania… (ČÍTAŤ VIAC)

mamaaotec_1387113699

NA ZAMYSLENIE – 2

Recept na zločincov Dnes sa mnoho hovorí o boji proti terorizmu – organizovanému zločinu. Zločincom sa však spravidla človek nestane zo dňa na deň. Aj na tom treba “pracovať”. Napríklad podľa tohto receptu na zločincov: Dávajte dieťaťu od malička čo chce,… (ČÍTAŤ VIAC)

Tower

NA ZAMYSLENIE

(Iz. 21, 6- 10) Takto ku mne prehovoril Pán: Choď postav hliadku! A čo vidí nech oznámi! Keď vidí jazdcov, záprahy koní, jazdcov na osloch a jazdcov na ťavách, nech hľadí pozorne, veľmi pozorne. Vtedy ten, čo hliadkoval, zvolal: Pane,… (ČÍTAŤ VIAC)

Cana_14

OŽIARILA ICH SLÁVA BOŽIA

Informácia o stretnutí spevokolov Ondavsko-hornádskeho reformovaného seniorátu Tradičné povianočné stretnutie spevokolov sa konalo dňa 11. januára 2015 v Reformovanom kostole v Čani za účasti piatich spevokolov. Moderátorkou stretnutia bola aj v tomto roku Edita Kočišková. Po jej pozdrave miestny duchovný, zástupca biskupa Ján Semjan… (ČÍTAŤ VIAC)

LOGO_ERC

Aliančný modlitebný týždeň – Slovensko 2015

Aliančný modlitebný týždeň V týždni od 11.01.2015 do 18.01.2015 sa aj náš zbor pripojí modlitbami počas Aliančného modlitebného týždňa v rámci  Medzinárodného modlitebného týždňa Svetovej evanjelickej aliancie (WEA) 2015. V našom kostole budú bohoslužby v piatok 16.1.2015 o 18:00 hod. Témou aliančného modlitebného týždňa… (ČÍTAŤ VIAC)