Pozvánka na Ekumenický pašiový sprievod – Košice, 30. marca 2018

Košice 2018

Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice vás pozýva

k účasti na Ekumenickom pašiovom sprievode

na Veľký piatok – 30. marca 2018

so začiatkom o 13.00h, pri Evanjelickom chráme a.v., Mlynská 23, Košice

Téma pre rok 2018: SEDEM SLOV Z KRÍŽA