Pozvánka na prezentáciu misijnej práce

NIL

21. januára 2018 o 17:00  v ref. kostole na Hrnčiarskej 9, KE

Prezentácia práce „Nílskej misie“ – sestra Mária Énekešová

/Egypt, Etiópia a Kongo/ + predajný bazár výrobkov z Afriky

(tkané šály, pohľadnice, tašky, koreniny, … .)