POZVÁNKA! – Stretnutie manželských párov

SMP

Slovenský reformovaný cirkevný zbor v Košiciach  v rámci Národného týždňa manželstva pozýva manželské páry na spoločné stretnutie.

Príďte sa posilniť na duchu i na tele, navzájom sa spoznať a podeliť o svoje príbehy

(Program bude spojený so slovom, hudbou, pohybom a inými zaujímavými činnosťami)

 10. 02. 2018 o 14.00h (s predpokladom ukončenia do 19.00h)

Hotelovej akadémii –  Južná trieda 10, Košice

Prosíme vás o potvrdenie svojej účasti do 3. februára 2018 

e-mailom alebo telefonicky:

refzborkesk@centrum.sk

055 / 625 06 32

0911 900 917

alebo 0904 153 774 – (Mgr. Jaroslav Széles)

Účastnícky poplatok: 10 eur/manželský pár (slúži na prípravu malého občerstvenia)

V prípade potreby môžete parkovať v areáli Hotelovej akadémie

                                                                                           Mgr. Jaroslav Széles – duchovný