PREDVIANOČNÉ MLÁDEŽNÍCKE BOHOSLUŽBY – Pozvánka!

Mladeznicke bohosl

PREDVIANOČNÉ MLÁDEŽNÍCKE BOHOSLUŽBY

22. decembra 2017 od: 17,00 h do: 20,00 h

v reformovanom kostole – Hrnčiarska 9, Košice