personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

KONTAKT – Slovenský reformovaný cirkevný zbor v Košiciach

KONTAKT


Farský úrad RKCS
Slovenský cirkevný zbor
Kováčska 69
040 01 Košice


Číslo účtu:

IBAN : SK 84 3100 000 000 435 029 2400
Banka : SBERBANK Slovensko, a. s.
Názov účtu : Slovenský cirkevný zbor Košice


IČO: 35547383

Úradné hodiny:

UTOROK-STREDA:     09.00-13.00 hod.
ŠTVRTOK:                   14.00-18.00 hod.
PIATOK:                       09.00-15.00 hod.


Kontakt počas úradných hodín reformovaného farského úradu:

Telefón: 055 / 625 06 32 (00421 55 625 06 32)
Mobil: 0911 900 917 (00 421 911 900 917)
e-mail: refzborkesk@centrum.sk


 Kontakt na duchovných cirkevného zboru mimo úradných hodín farského úradu:

  1. duchovný: Mgr. Jaroslav SZÉLES /štatutár/

Mobil: 0904 153 774 (00 421 904 153 774), e-mail: jaroslavszeles@gmail.com


 2. duchovná Mgr. Erika DOMONKOŠOVÁ

Mobil: 0903 914 964 (00 421 903 914 964), domonkosovaerika@gmail.com  


ĎALŠIE KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

  • Farský úrad RKCS, Slovenský cirkevný zbor, Kováčska 69, 040 01 Košice

Nachádza sa vo dvore na 1. poschodí. (V centre mesta oproti Hotelu Ambasádor, za obchodným domom Tesco na Hlavnej ulici)

SLOVENSKÝ CIRKEVNÝ ZBOR KOŠICE 

http://www.refzbor.eu/

Bohoslužby sa konajú pravidelne, každú nedeľu o 09:00 hod. a o 17:00 hod., bohoslužby počas pracovných dní, stredu večer o 17:00 hod.         

Miesto stretávania:

Kostol (Kalvínsky) – Reformovaného cirkevného zboru Košice, Hrnčiarska ul. č.9, Košice (v centre mesta pri Miklušovej väznici – VS múzeum)

REFORMOVANÝ CIRKEVNÝ ZBOR V PREŠOVE

Nedeľné bohoslužby sa konajú dvakrát mesačne v dopoludňajších hodinách v kostole cirkevného zboru ECAV – o 11,00 hod.

Každú druhú nedeľu sú dvojjazyčne bohoslužby (v slovenčine a v maďarčine)

Miesto stretávania:

Kostol – Evanjelický a. v. chrám Svätej Trojice, Hlavná 137, Prešov – (V centre mesta, oproti historickej budove starého evanjelického Kolégia.)

Pozemok – Reformovaného cirkevnozborového centra v Košiciach nájdete na Bardejovskej ul. č.1

Košice – mestská časť Západ (Sídlisko Terasa, na Bardejovskej ulici oproti DPMK, medzi súkromnými garážami)