LOGO TABITA – diakonia

Tabita farebné logo

Logo účelového zariadenia Slovenského reformovaného cirkevného zboru Košice – TABITA – diakonia.

 

Skutky apoštolov 9:

-36:  “Bola však v Joppe učeníčka menom Tabita, čo v preklade znamená Srnka. A bola bohatá na dobré skutky a dávala štedré almužny.”

-39:  “A Peter vstal a šiel s nimi. Ako prišiel, voviedli ho do vrchnej dvorany. Tu ho obstúpili všetky vdovy a nariekali, ukazujúc sukne a plášte, čo im urobila Srnka, kým bola s nimi.”

diakonia: Služba lásky a pomoc ľuďom v núdzi, nedeliteľná súčasť kresťanského poslania; služby bližným v núdzi. (Zdroj: www.cudzieslova.sk)