Správa o činnosti TABITA-diakonia za r. 2016 – 2017