personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

personalized jewelry,personalized name necklace

cheap nike mercurial superfly blackout

nike hypervenom black and orange

adidas predator football

VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA – KONFIRMAČNÁ PRÍPRAVA – Slovenský reformovaný cirkevný zbor v Košiciach

VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA – KONFIRMAČNÁ PRÍPRAVA

reformovaná kresťanská cirkev košice

VYUČOVANIE REFORMOVANÉHO NÁBOŽENSTVA:

Vyučovanie náboženstva prebieha na niekoľkých základných školách v Košiciach kam prichádzajú deti aj z okolitých škôl a preto náboženstvo vyučujeme v poobedňajších hodinách.

Vyučovanie náboženstva sa uskutočňuje pod vedením 1. duchovného nášho cirkevného zboru – Mgr. Jaroslava SZÉLESA na týchto školách:

Deň: V čase od: Základná škola na ulici: Link s odkazom na webstránku ZŠ:
utorok 14,00 Staničná 13,       Košice http://www.zsstanicnake.sk/
utorok 15,30 Belehradská 21, Košice http://www.zsbelehradska.sk/
streda 14,00 Nám. L. Novomeského 2, Košice http://www.zsnovomke.edu.sk/
piatok 14,00 Krosnianska 2, Košice http://www.zskrosnianke.sk/

https://zskrosnianska2.edupage.org/


KONFIRMAČNÁ PRÍPRAVA:

Konfirmačná príprava sa uskutočňuje 1x v týždni mimo školských prázdnin a to v piatok v dvoch skupinách v priestoroch zborovej miestnosti na FARSKOM ÚRADE, KOVÁČSKA 69 KOŠICE, 1. POSCH.

Deň: od: Vedie: Kontakt na duchovného:
1. skupina piatok 15,00
Mgr. Erika DOMONKOŠOVÁ Tel.: 0903 914 964     e-mail:…domonkosovaerika@gmail.com
2. skupina piatok 16,00
Mgr. Jaroslav SZÉLES Tel.: 0904 153 774      e-mail:…jaroslavszeles@gmail.com