VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA – KONFIRMAČNÁ PRÍPRAVA

reformovaná kresťanská cirkev košice

VYUČOVANIE REFORMOVANÉHO NÁBOŽENSTVA:

Vyučovanie náboženstva prebieha na niekoľkých základných školách v Košiciach kam prichádzajú deti aj z okolitých škôl a preto náboženstvo vyučujeme v poobedňajších hodinách.

Vyučovanie náboženstva sa uskutočňuje pod vedením 1. duchovného nášho cirkevného zboru – Mgr. Jaroslava SZÉLESA na týchto školách:

Deň: V čase od: Základná škola na ulici: Link s odkazom na webstránku ZŠ:
utorok 14,00 Staničná 13,       Košice http://www.zsstanicnake.sk/
utorok 15,30 Belehradská 21, Košice http://www.zsbelehradska.sk/
streda 14,00 Nám. L. Novomeského 2, Košice http://www.zsnovomke.edu.sk/
piatok 14,00 Krosnianska 2, Košice http://www.zskrosnianke.sk/

https://zskrosnianska2.edupage.org/


KONFIRMAČNÁ PRÍPRAVA:

Konfirmačná príprava sa uskutočňuje 1x v týždni mimo školských prázdnin a to v piatok v dvoch skupinách v priestoroch zborovej miestnosti na FARSKOM ÚRADE, KOVÁČSKA 69 KOŠICE, 1. POSCH.

Deň: od: Vedie: Kontakt na duchovného:
1. skupina piatok 15,00
Mgr. Erika DOMONKOŠOVÁ Tel.: 0903 914 964     e-mail:…domonkosovaerika@gmail.com
2. skupina piatok 16,00
Mgr. Jaroslav SZÉLES Tel.: 0904 153 774      e-mail:…jaroslavszeles@gmail.com